Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14213 : สัมมนาบุคลากร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

สำนักผู้อำนวยการ จัดสัมมนาบุคลากรครู และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ "สร้างคุณธรรมครู สู่การสอนในศตวรรษที่ 21" จากนั้นมีการเสวนาประกอบสื่อออนไลน์ "วางตัวอย่างไร ให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" ดำเนินรายการโดยมาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา และมิสจุฑามาศ ครุฑแก้ว ปิดท้ายการสัมมนารอบเช้าด้วยการฟังบรรยายธรรม "การพัฒนาจิตเจริญปัญญาให้ทันกับความล้ำหน้าของเทคโนโลยี" โดย พระครู ดร.เมตตามงคลวิศิษฎ์ เจ้าคณะแขวงทวีวัฒนา เจ้าอาวาสวัดวิษฎ์บุญญาวาส รอบบ่าย คุณครูฟังการบรรยายในหัวข้อ "เปลี่ยนการสอนในยุค Disruption สร้างนักเรียนยุคใหม่กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 36 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 157 ครั้ง (Login 43 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 114 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2