Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14218 : การอบรม "เปลี่ยนการสอนในยุค Disruption สร้างนักเรียนยุคใหม่กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
สำนักผู้อำนวยการ จัดอบรมคณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โดยมีภราดา ดร.ชำนาญ   เหล่ารักผล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมดังนี้
       "เปลี่ยนการสอนในยุค Disruption สร้างนักเรียนยุคใหม่กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" โดย ภราดา ดร.ชำนาญ   เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ   มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
      “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี”   โดย ภราดา ดร.ชำนาญ   เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ   มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน และมิสอัจฉรา   จันหา หัวหน้างานนโยบายและแผน/งานประกันฯ
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 66 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์  มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 104 ครั้ง (Login 58 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 46 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4