Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1647 : สานใยสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 คณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน จัดกิจกรรม สานใยสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน ณ บ้านพักคนชรา บางแค โดยมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันและร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีและร่วมพัฒนาชาติในอนาคตสืบไป
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 84 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 618 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 618 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5