Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1667 : ภาพบรรยากาศ งานกรีฑาสีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ของนักเรียนประถม 3
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2552 โดยในช่วงเช้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้มีการแสดงในชุด “ยอยศพระเจ้าอยู่หัวเทิดไท้องค์ราชัน” และหลังจากนั้นได้มีการแข่งขันวิ่ง 50 เมตร วิ่ง 60 เมตร ยืนกระโดดไกล และขว้างลูกซอฟบอล
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 229 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง  มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 924 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 922 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12