Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2294 : ประมวลภาพพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยได้รับเกียรติจากภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม เป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรม ก่อนการเริ่มวจนพิธีกรรม ตัวแทนนักเรียนที่ชนะการประกวดสุนทรพจน์กล่าวสดุดีท่านนักบุญหลุยส์ฯ และหลังพิธีมีการมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดต่างๆ เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.00 น.
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 60 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:  ชมรม ACT Media        ชมรม ACT Media          ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์:      
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 376 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 375 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3