Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2860 : ผลการแข่งขันการวาดภาพเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เข้าร่วมการแข่งวาดภาพระบายสีเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคสีน้ำ ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม ครูผู้ฝึกซ้อมโดยมิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์ ครูผู้ควบคุมมาสเตอร์บุญเทิด เต็มรักษ์
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  บุญเทิด    เต็มรักษ์  มาสเตอร์  บุญเทิด    เต็มรักษ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  บุญเทิด    เต็มรักษ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 7556 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 7556 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2