Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4966 : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 62

จากที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีส่งนักเรียนแข่งขันรายการศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 62 ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 จำนวน 3 คน

ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1ไปแข่งขันต่อระดับภาคกลาง/ภาคตะวันออกที่ จ.ระยอง

ในวันที 10 ธันวาคม 2555 ผลการแข่งขัน  ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา  จ.ระยอง

ด.ช.วิฑูรย์ เนียมนาค ชั้นม.3/8   ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (อันดับ 3)  ประเภท ขิม

ระดับประถมศึกษา แข่งขันที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี  IPCT  จ.ระยอง

ด.ญ.ศศิรา ลาภบุญเลิศ ป.5/3   ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  ประเภท จะเข้

ด.ช.ภูมิชนก ระดมกิจ ป.3B   ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  ประเภท ระนาดเอก

 

จากผู้เข้าแข่งขันระดับภาคกลาง/ภาคตะวันออก จำนวน 48 จังหวัด   

*** ผู้ที่ชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1-3   ด.ช.วิฑูรย์ เนียมนาค ชั้นม.3/8   จะได้เป็นตัวแทนภาคกลาง/ภาคตะวันออกไปแข่งขันต่อระดับประเทศ  ที่เมืองทองธานี  วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 412 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 411 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1