Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5276 : MOU2556-พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางดนตรี"

โครงการพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางดนตรี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอัจฉริยภาพด้านดนตรี   มีความสนใจ และรักทางด้านดนตรี   ให้ได้ศึกษาทั้งด้านดนตรีและวิชาการกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ     เพื่อสร้างสรรค์เยาวชนด้านดนตรีที่มีทั้งความรู้ทางวิชาการและความสามารถเป็นเลิศด้านดนตรี  สู่การเป็นบุคลากรด้านดนตรีที่มีคุณภาพ

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี และลงนามโดย อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มารีฯ

เยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี  โทร.  02-8079555-6 ต่อ 510

 หรือ   080-9908022    www.facebook.com/ACT Music Center

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 34 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย  มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 715 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 698 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2