Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5389 : การประชุมนักเรียนฝ่าย English Program

การประชุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของฝ่าย English Program เพื่อชี้แจงนักเรียนถึงแนวทางการปฏิบัติด้านวิชาการ และกิจการนักเรียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.10 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ  ชั้น 3 อาคารเซนต์ปีเตอร์

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิตาภา    วัชระเมฆขลา (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศิตาภา    วัชระเมฆขลา (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2550
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 450 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 446 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1