Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5584 : บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ พระราม 2 เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ พระราม 2 เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในด้านการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การจัดโภชนาการ และอาคารสถานที่  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ  ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 24 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ(บุคลากร): มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์  
   ผู้ถ่ายภาพ(นักเรียน): ไม่ได้แจ้งในระบบ
   ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 264 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 260 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2