Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7702 : MOU2557-พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยกว่างซี ฉายจิง และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนางานด้านภาษาจีน  (MOU) ระหว่าง  วิทยาลัยกว่างซี ฉายจิง เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน  และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน  2557 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ  คุณ LIU YAN PING  Professor of Finance and Economics, University of Guangxi และคณะผู้บริหารวิทยาลัยกว่างซี ฉายจิง  ในการนี้ภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาโรงเรียนอัสัมชัญธนบุรี มิสศิริลักษณ์  ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 40 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  จันทร์ทิมา    มงคลดี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 719 ครั้ง (Login 66 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 653 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2