Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 817 : หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอนอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน : การเรียนรู้จากกระบวนการวิจัยเป็นฐาน
หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอนอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน : การเรียนรู้จากกระบวนการวิจัยเป็นฐาน วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2551 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง มหาวิทยาลัยศิลปากร
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 3 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อัจฉรา    จันหา  มิส  อัจฉรา    จันหา      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐ์มนต์ธร    อ้นเอี่ยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 301 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 301 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()
  1