Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 859 : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2552
เมื่อวันที่ 7 - 9 มกราคม 2552 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 217 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  พิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)  มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์  มาสเตอร์  พิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)  มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  พิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 2833 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 2832 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 141
()

รูปที่ 142
()

รูปที่ 143
()

รูปที่ 144
()

รูปที่ 145
()

รูปที่ 146
()

รูปที่ 147
()

รูปที่ 148
()

รูปที่ 149
()

รูปที่ 150
()

รูปที่ 151
()

รูปที่ 152
()

รูปที่ 153
()

รูปที่ 154
()

รูปที่ 155
()

รูปที่ 156
()

รูปที่ 157
()

รูปที่ 158
()

รูปที่ 159
()

รูปที่ 160
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11