Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13360 : ต้อนรับนักเรียนโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 278 คน จากสถานศึกษา 17 สถาบัน ในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของรัฐบาลจีน เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะบุคลากรฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ และจัดกลุ่มคณะผู้เยี่ยมชมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-จีน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 262 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์  มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 256 ครั้ง (Login 37 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 219 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 181
()

รูปที่ 182
()

รูปที่ 183
()

รูปที่ 184
()

รูปที่ 185
()

รูปที่ 186
()

รูปที่ 187
()

รูปที่ 188
()

รูปที่ 189
()

รูปที่ 190
()

รูปที่ 191
()

รูปที่ 192
()

รูปที่ 193
()

รูปที่ 194
()

รูปที่ 195
()

รูปที่ 196
()

รูปที่ 197
()

รูปที่ 198
()

รูปที่ 199
()

รูปที่ 200
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14