Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13309 : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายอัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 141 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย  มิส  ณัฏฐารัชต์    จ่าราช  มิส  สมศรี    อินทรโชติ  มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ  มิส  นงนุช    เอกตระกูล  มิส  จุฑามาศ    ครุฑแก้ว  มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา  มิส  ลักขณา    จามิกรณ์  มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล  มิส  ศรีนารถ    ธรรมาชีพ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 241 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 227 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()

รูปที่ 28
()

รูปที่ 29
()

รูปที่ 30
()

รูปที่ 31
()

รูปที่ 32
()

รูปที่ 33
()

รูปที่ 34
()

รูปที่ 35
()

รูปที่ 36
()

รูปที่ 37
()

รูปที่ 38
()

รูปที่ 39
()

รูปที่ 40
()
  1 2 3 4 5 6 7 8