Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13879 : นักเรียน ป.3 ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ทางครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้น ร่วมกันรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำน้ำมันใช้แล้ว มาบริจาคเพื่อทำไบโอดีเซล ไว้ใช้กับรถของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยนักเรียนได้นำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาจากบ้านคนละขวดต่อเดือนเพื่อบริจาคให้กับทางโรงเรียน ซึ่งน้ำมันใช้แล้วประจำเดือนมิถุนายน ทางผู้ปกครองได้ส่งมอบให้กับทางโรงเรียนไปในวันสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชนเมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 และน้ำมันใช้แล้วประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ได้เก็บรวบรวมและนำส่งไปเมื่อต้นเดือนนี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 24 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 60 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 58 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()
  1 2