Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13310 : ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.4

งานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ACT Talent Show 2018 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต เป็นการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมภาพถ่ายกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/act.actmedia

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 210 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์  มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 316 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 305 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 201
()

รูปที่ 202
()

รูปที่ 203
()

รูปที่ 204
()

รูปที่ 205
()

รูปที่ 206
()

รูปที่ 207
()

รูปที่ 208
()

รูปที่ 209
()

รูปที่ 210
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11