Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1667 : ภาพบรรยากาศ งานกรีฑาสีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ของนักเรียนประถม 3
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2552 โดยในช่วงเช้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้มีการแสดงในชุด “ยอยศพระเจ้าอยู่หัวเทิดไท้องค์ราชัน” และหลังจากนั้นได้มีการแข่งขันวิ่ง 50 เมตร วิ่ง 60 เมตร ยืนกระโดดไกล และขว้างลูกซอฟบอล
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 229 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง  มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 909 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 907 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 221
()

รูปที่ 222
()

รูปที่ 223
()

รูปที่ 224
()

รูปที่ 225
()

รูปที่ 226
()

รูปที่ 227
()

รูปที่ 228
()

รูปที่ 229
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12