Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13360 : ต้อนรับนักเรียนโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 278 คน จากสถานศึกษา 17 สถาบัน ในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของรัฐบาลจีน เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะบุคลากรฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ และจัดกลุ่มคณะผู้เยี่ยมชมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-จีน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 262 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์  มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 252 ครั้ง (Login 37 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 215 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 261
()

รูปที่ 262
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14