Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13315 : ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.4

งานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ACT Talent Show 2018 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ซึ่งรอบเย็นเป็นการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมภาพถ่ายกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/act.actmedia

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 392 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์  มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 231 ครั้ง (Login 21 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 210 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 281
()

รูปที่ 282
()

รูปที่ 283
()

รูปที่ 284
()

รูปที่ 285
()

รูปที่ 286
()

รูปที่ 287
()

รูปที่ 288
()

รูปที่ 289
()

รูปที่ 290
()

รูปที่ 291
()

รูปที่ 292
()

รูปที่ 293
()

รูปที่ 294
()

รูปที่ 295
()

รูปที่ 296
()

รูปที่ 297
()

รูปที่ 298
()

รูปที่ 299
()

รูปที่ 300
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20