Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 750 : กิจกรรมบ้านสายสัมพันธ์ ระดับชั้น ม.1
การจัดกิจกรรมบ้านสายสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นการขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตา รู้จักเสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อีกด้วย
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 329 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วัลภา    รุ่งทวีทรัพย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)  มาสเตอร์  จงรักษ์    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)  มิส  วัลภา    รุ่งทวีทรัพย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)  มาสเตอร์  จงรักษ์    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วัลภา    รุ่งทวีทรัพย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 492 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 492 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 321
()

รูปที่ 322
()

รูปที่ 323
()

รูปที่ 324
()

รูปที่ 325
()

รูปที่ 326
()

รูปที่ 327
()

รูปที่ 328
()

รูปที่ 329
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17