Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12507 : งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์เพศศึกษา ระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์เพศศึกษา ให้แก่ตัวแทนระดับชั้น ป.4-6 ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร ตั้งแต่เวลา 08.10 - 12.00 น. หัวข้อที่ให้การอบรมได้แก่ รู้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยตนเองจากการใช้สื่อเทคโนโลยี โดยวิทยากรจากคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 155 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น  มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง  มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 428 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 414 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()

รูปที่ 43
()

รูปที่ 44
()

รูปที่ 45
()

รูปที่ 46
()

รูปที่ 47
()

รูปที่ 48
()

รูปที่ 49
()

รูปที่ 50
()

รูปที่ 51
()

รูปที่ 52
()

รูปที่ 53
()

รูปที่ 54
()

รูปที่ 55
()

รูปที่ 56
()

รูปที่ 57
()

รูปที่ 58
()

รูปที่ 59
()

รูปที่ 60
()
  1 2 3 4 5 6 7 8