Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12666 : พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 รอบระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ซึ่งพิธีแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้าสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และรอบบ่ายสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 90 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์  มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 901 ครั้ง (Login 72 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 829 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()

รูปที่ 43
()

รูปที่ 44
()

รูปที่ 45
()

รูปที่ 46
()

รูปที่ 47
()

รูปที่ 48
()

รูปที่ 49
()

รูปที่ 50
()

รูปที่ 51
()

รูปที่ 52
()

รูปที่ 53
()

รูปที่ 54
()

รูปที่ 55
()

รูปที่ 56
()

รูปที่ 57
()

รูปที่ 58
()

รูปที่ 59
()

รูปที่ 60
()
  1 2 3 4 5