Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12371 : รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โดยฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำเนินการรับสมัครและสอบประเมินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต และจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561  ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 65 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 676 ครั้ง (Login 57 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 619 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()

รูปที่ 65
()
  1 2 3 4