Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1647 : สานใยสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 คณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน จัดกิจกรรม สานใยสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน ณ บ้านพักคนชรา บางแค โดยมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันและร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีและร่วมพัฒนาชาติในอนาคตสืบไป
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 84 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 605 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 605 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 81
()

รูปที่ 82
()

รูปที่ 83
()

รูปที่ 84
()
  1 2 3 4 5