บทพรรณางานหัวข้อ : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2561

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2561

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2561

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2561
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
07 พ.ค. 2561 09 พ.ค. 2561   ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560   มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 4   0 0.00 0.00
19 พ.ค. 2561 19 พ.ค. 2561   กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.   มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ 3   0 0.00 0.00
21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561   มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 3   0 0.00 0.00
25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561   ปฐมนิเทศ ม.1   มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 2   0 0.00 0.00
25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561   นร.ป.1-6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 08.00-16.00 น. ณ ห้องคำสอน อาคารเทิดเทพรัตน์   ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 2   0 0.00 0.00
26 พ.ค. 2561 01 มี.ค. 2562   Extreme Set   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
26 พ.ค. 2561 -   Extreme Set 1   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
27 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   รับสมัคร/สอบ ป.1 ปี 2562   มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 2   0 0.00 0.00
29 พ.ค. 2561 29 พ.ค. 2561   หยุดวันวิสาขบูชา   มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 2   0 0.00 0.00
30 พ.ค. 2561 02 มิ.ย. 2561    30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร   มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ 2   0 0.00 0.00
30 พ.ค. 2561 -   นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / นักเรียน ม.5-ม.6 หยุดเรียน   มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ 1   0 0.00 0.00
31 พ.ค. 2561 -   ประกาศผลสอบ ป.1 ปี 62   มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 1   0 0.00 0.00
31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก   มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 1   0 0.00 0.00
02 มิ.ย. 2561 -   สิ้นสุด 30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร   มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ 2   0 0.00 0.00
02 มิ.ย. 2561 -   2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร   มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ 1   0 0.00 0.00
09 มิ.ย. 2561 -   Extreme Set 2   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
16 มิ.ย. 2561 -   Extreme Set 3   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
23 มิ.ย. 2561 -   Extreme Set 4   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
30 มิ.ย. 2561 -   Extreme Set 5   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
07 ก.ค. 2561 -   Extreme Set 6   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
14 ก.ค. 2561 -   Extreme Set 7   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
21 ก.ค. 2561 -   Extreme Set 8   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
04 ส.ค. 2561 -   Extreme Set 9   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
18 ส.ค. 2561 -   Extreme Set 10   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
25 ส.ค. 2561 -   Extreme Set 11   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
08 ก.ย. 2561 -   Extreme Set 12   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
15 ก.ย. 2561 -   Extreme Set 13   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
22 ก.ย. 2561 -   Extreme Set 14   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
01 มี.ค. 2562 -   สิ้นสุด Extreme Set   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560 (07 พ.ค. 2561-09 พ.ค. 2561)    07 พ.ค. 2561  
     07 พ.ค. 2561  
     08 พ.ค. 2561  
     09 พ.ค. 2561  
 Extreme Set (26 พ.ค. 2561-01 มี.ค. 2562)    26 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด Extreme Set (01 มี.ค. 2562)    01 มี.ค. 2562  
 Extreme Set 1 (26 พ.ค. 2561)    26 พ.ค. 2561  
 Extreme Set 2 (09 มิ.ย. 2561)    09 มิ.ย. 2561  
 Extreme Set 3 (16 มิ.ย. 2561)    16 มิ.ย. 2561  
 Extreme Set 4 (23 มิ.ย. 2561)    23 มิ.ย. 2561  
 Extreme Set 5 (30 มิ.ย. 2561)    30 มิ.ย. 2561  
 Extreme Set 6 (07 ก.ค. 2561)    07 ก.ค. 2561  
 Extreme Set 7 (14 ก.ค. 2561)    14 ก.ค. 2561  
 Extreme Set 8 (21 ก.ค. 2561)    21 ก.ค. 2561  
 Extreme Set 9 (04 ส.ค. 2561)    04 ส.ค. 2561  
 Extreme Set 10 (18 ส.ค. 2561)    18 ส.ค. 2561  
 Extreme Set 11 (25 ส.ค. 2561)    25 ส.ค. 2561  
 Extreme Set 12 (08 ก.ย. 2561)    08 ก.ย. 2561  
 Extreme Set 13 (15 ก.ย. 2561)    15 ก.ย. 2561  
 Extreme Set 14 (22 ก.ย. 2561)    22 ก.ย. 2561  
 ปฐมนิเทศ ม.1 (25 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561)    25 พ.ค. 2561  
 รับสมัคร/สอบ ป.1 ปี 2562 (27 พ.ค. 2561-31 พ.ค. 2561)    27 พ.ค. 2561  
 รับสมัคร/สอบ ป.1 ปี 2562 (27 พ.ค. 2561)    27 พ.ค. 2561  
 หยุดวันวิสาขบูชา (29 พ.ค. 2561-29 พ.ค. 2561)    29 พ.ค. 2561  
     29 พ.ค. 2561  
 ประกาศผลสอบ ป.1 ปี 62 (31 พ.ค. 2561)    31 พ.ค. 2561  
 รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค. 2561-31 พ.ค. 2561)    31 พ.ค. 2561  
 ปฐมนิเทศ ม.1 (25 พ.ค. 2561)    25 พ.ค. 2561  
 กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. (19 พ.ค. 2561-19 พ.ค. 2561)    19 พ.ค. 2561  
     19 พ.ค. 2561  
     19 พ.ค. 2561  
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 (21 พ.ค. 2561-21 พ.ค. 2561)    21 พ.ค. 2561  
     21 พ.ค. 2561  
     21 พ.ค. 2561  
  30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร (30 พ.ค. 2561-02 มิ.ย. 2561)    30 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร (02 มิ.ย. 2561)    02 มิ.ย. 2561  
  30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร (30 พ.ค. 2561-02 มิ.ย. 2561)    30 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด 30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร (02 มิ.ย. 2561)    02 มิ.ย. 2561  
 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / นักเรียน ม.5-ม.6 หยุดเรียน (30 พ.ค. 2561)    30 พ.ค. 2561  
 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร (02 มิ.ย. 2561)    02 มิ.ย. 2561  
 นร.ป.1-6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 08.00-16.00 น. ณ ห้องคำสอน อาคารเทิดเทพรัตน์ (25 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561)    25 พ.ค. 2561  
     25 พ.ค. 2561  

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2561 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง