อัลบั้มภาพที่ 12682
ตะกร้าคณะ: บรรยากาศกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ครั้งที่ 5 วันที่ 3 สิงหาคม 2561

Click Here !!