อัลบั้มภาพที่ 14028
ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Click Here !!