อัลบั้มภาพที่ 14033
มอบรางวัลการจัดทำใบงานกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Click Here !!