อัลบั้มภาพที่ 1667
ภาพบรรยากาศ งานกรีฑาสีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ของนักเรียนประถม 3

Click Here !!