จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน


มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์

:birthday: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์

:birthday: :birthday: :birthday: :like: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  เยาวลักษณ์    กุลดำรงค์

:birthday: :cake: :heart: :birthday: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา

:like: :birthday: :like: :birthday: :bowtie: :kiss: :birthday: :like: :birthday: :birthday: :metal: :heart: :cake: :birthday: :metal: :heart_eyes: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :heart:

อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  Melchor    Panizales

:birthday: :cake: :birthday: :cake:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  ศรัญญา    ฉ่ำจิตร

:birthday: :birthday: :cake: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส


อวยพรด้วย Emotions


นางสาว  ปราณี    ภูสีฤทธิ์

:birthday: :birthday: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


นางสาว  วรดา ขาวอาราม    

:metal:

อวยพรด้วย Emotions