กำหนดการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2558

สถานที่ Assumption college Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2558


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ย.57

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep