กำหนดการ

วันที่ 10 ธันวาคม 2557

(หยุดเรียน) วันรัฐธรรมนูญ

สถานที่ Assumption college Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : (หยุดเรียน) วันรัฐธรรมนูญ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

(หยุดเรียน) วันรัฐธรรมนูญ
- (หยุดเรียน) วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- (หยุดเรียน) วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ธ.ค.57

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep