กำหนดการ

วันที่ 18 มกราคม 2558

สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1, ม.4 รอบภายนอก อาคารเซนต์ปีเตอร์

สถานที่ Assumption college Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1+ม.4 รอบภายนอก  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1, ม.4 รอบภายนอก อาคารเซนต์ปีเตอร์


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.58

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep