กำหนดการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2558

สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันสุดท้าย วันที่ 16 พ.ค.58 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันสุดท้าย วันที่ 16 พ.ค.58 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 2 วันที่ 16 พ.ค.58 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร


แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียนเดือนพฤษภาคม 2558

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep