กำหนดการ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

มิสซาเปิดปีการศึกษา 2558

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : มิสซาเปิดปีการศึกษา 2558

รายการกำหนดการของขั้นตอน

มิสซาเปิดปีการศึกษา 2558
- มิสซาเปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- มิสซาเปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 22 พ.ค. 2558)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียนเดือนพฤษภาคม 2558

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep