กำหนดการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559

รายการกำหนดการของขั้นตอน

รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียนเดือนพฤษภาคม 2558

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep