กำหนดการ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์

รายการกำหนดการของขั้นตอน

พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์
- พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียนเดือนกรกฎาคม 2558

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep