กำหนดการ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-6 หยุด

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-6 หยุด  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558


แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียนเดือนกรกฎาคม 2558

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep