กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2559

สิ้นสุด งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน - ภายนอก

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -


แผนงาน : งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์คอมพิวเตอร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep