กำหนดการ

วันที่ 3 มิถุนายน 2558

นักเรียน รด.ม.4 เดินทางไปสมัคร รด. / ม.5 ,ม.6 รายงานตัว รด.

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ตรวจสุขภาพ นักเรียน รด. / รับสมัครและรายงานตัว รด ม.5-6


แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียนเดือนพฤษภาคม 2558

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep