กำหนดการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า)

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า)


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียนเดือนพฤศจิกายน 2558

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep