กำหนดการ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

อบรมการป้องกันอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : อบรมการป้องกันอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รายการกำหนดการของขั้นตอน

อบรมการป้องกันอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- อบรมการป้องกันอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (วันที่ 20 พ.ย. 2558)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียนเดือนพฤศจิกายน 2558

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep