กำหนดการ

วันที่ 24 ธันวาคม 2558

งานคริสต์มาสแฟร์

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน งานคริสต์มาสแฟร์  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งานคริสต์มาสแฟร์

รายการกำหนดการของขั้นตอน

งานคริสต์มาสแฟร์
- งานคริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- งานคริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียนเดือนธันวาคม 2558

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep