กำหนดการ

วันที่ 7 มกราคม 2559

เข้าค่ายลูกเสือ ป.3(ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน เข้าค่ายลูกเสือ ป.3 (ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.1 (ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.2 (ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.3(ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 7 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 11-12 ม.ค.2559 (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 11-12 ม.ค.2559 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ป.5 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 13-15 ม.ค.2559 (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ป.5 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 13-15 ม.ค.2559 (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ป.5 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 13-15 ม.ค.2559 (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- ป.6 ค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 18 –20 มกราคม 2559 (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- ป.6 ค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 18 –20 มกราคม 2559 (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- ป.6 ค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 18 –20 มกราคม 2559 (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- ม.1 ค่ายลูกเสือ ณ ค่ายมวกเหลก็แคมป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี วันที่ 25 –27 มกราคม 2559 (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ม.1 ณ ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 25 –27 มกราคม 2559 (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ม.1 ณ ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 25 –27 มกราคม 2559 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ม.2 ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัด สระบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 3 ก.พ. 2559)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียนเดือนมกราคม 2559

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep