กำหนดการ

วันที่ 27 มกราคม 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ภายนอก)

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ภายนอก)  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 รอบภายนอก ปีการศึกษา 2559


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียนเดือนมกราคม 2559

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep