กำหนดการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน เข้าค่ายลูกเสือ ม.3ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2559

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep