กำหนดการ

วันที่ 30 มกราคม 2559

EXTREME SAT ครั้งที่ 6

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
EXTREME SAT ครั้งที่ 7  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : EXTREME SAT ครั้งที่ 7

รายการกำหนดการของขั้นตอน

EXTREME SAT ครั้งที่ 7
- EXTREME SAT ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 6 (วันที่ 30 ม.ค. 2559)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียนเดือนมกราคม 2559

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep