กำหนดการ

วันที่ 19 มีนาคม 2559

ประกาศผลสอบภาคเรียน 2/2558/ จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ประกาศผลสอบภาคเรียน 2/2558/ จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประกาศผลสอบภาคเรียน 2/2558/ จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียนเดือนมีนาคม 2559

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep