กำหนดการ

วันที่ 12 เมษายน 2559

Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียนเดือนเมษายน 2559

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep